Wat is Bewindvoering?

Wij helpen u graag

Financiële stress, schaamte en onmacht zijn vaak gevoelens die gepaard gaan wanneer u schulden heeft en het overzicht bent kwijtgeraakt. Wij helpen u als professioneel bewindvoerder graag om u leven weer terug te krijgen. Meld u vandaag nog aan!

Beschermingsbewindvoering

Bewindvoering kan door de rechter toegewezen worden indien iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is om zijn financiële administratie te beheren. Dit kan zijn omdat iemand veel schulden heeft en door de bomen het bos niet meer ziet, maar er kunnen ook andere redenen ten grondslag liggen aan de onderbewindstelling. Denk hierbij aan de lichamelijke of geestelijke toestand van u als cliënt. Beschermingsbewindvoerder wordt vaak verward met de schuldsaneringsbewindvoerder. Als iemand een schuldsaneringstraject doorloopt, regelt de schuldsaneringsbewindvoerder (ook wel WSNP-bewindvoerder genoemd) alleen de afbetaling aan de schulden. Het kan zo zijn dat iemand zowel een beschermingsbewindvoerder heeft als een schuldsaneringsbewindvoerder.

Voorbeelden van oorzaken waardoor problematische schulden zijn ontstaan en waarin bewind kan worden uitgesproken:

 • te weinig inkomsten in verhouding tot de vaste lasten (overlevingsschulden); 

 • voldoende inkomsten, maar er wordt naar verhouding te veel uitgegeven (overbestedingsschulden);

 • verandering in levensomstandigheden met vaak als gevolg plotselinge inkomensdaling;

 • overbesteding als gevolg van compensatiegedrag (compensatieschulden);

 • verslavingen;

 • verkeerde keuzes bij het aangaan van contracten of andere financiële verplichtingen;

 • het ontbreken van inzicht in de consequenties bij het aangaan van contracten, aankopen of andere financiële verplichtingen; 

 • inkomensterugval door bijvoorbeeld ontslag, stoppen met overwerk of met pensioen gaan; 

 • alle andere redenen waardoor problematische schulden zijn ontstaan waardoor iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn financiën te regelen.

Voorbeelden van lichamelijke of geestelijke toestanden waarin bewind kan worden uitgesproken:

 • verstandelijke beperking;

 • dementie; 

 • psychische problematiek; 

 • psychiatrische problematiek; 

 • alle anderen redenen waardoor iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn financiën te regelen vanwege lichamelijke of geestelijke redenen. 

Dagelijkse werkzaamheden

Wij maken een boedelbeschrijving op. Daarin staan alle vermogensbestanddelen genoteerd. Hieronder vallen zowel de goederen met een waarde als de schulden. Vervolgens gaan wij de inkomsten en de uitgaven in kaart brengen. Alle instanties worden aangeschreven, zodat u als cliënt geen post meer ontvangt. De post komt rechtstreeks bij ons terecht. Ook worden er twee bankrekeningen geopend. Eén beheerrekening en één leefgeldenrekening. Vanaf de beheerrekening worden alle vasten lasten voldaan. Op de leefgeldenrekening wordt iedere week uw leefgeld gestort. Er wordt door ons een budgetplan opgesteld met een overzicht van al uw inkomsten en al uw uitgaven. Wij dragen zorg voor het aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen etc. De belangrijkste taak van ons is het creëren van overzicht en stabiliteit.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen die tijdelijk of duurzaam niet in staat is om op behoorlijke wijze zijn financiële administratie te beheren kan zich aanmelden bij ons. Vaak schamen mensen zich voor hun situatie, terwijl de maatschappij steeds individualistischer en lastiger wordt. Er zijn steeds meer regels waaraan iedereen zich moet houden. Daarnaast wordt het steeds makkelijker om iets te kopen op afbetaling wat op termijn problemen op kan leveren. 

Professioneel of familiair bewind

Geregeld Bewindvoering vindt het belangrijk dat u als cliënt een goed gevoel heeft bij de keuze tussen professioneel of familiair bewind. U geeft namelijk wel uw financiën uit handen en dat moet u doen bij iemand waar u een goed gevoel bij heeft en die u kunt vertrouwen. In sommige gevallen is dat een familielid. Veelal wordt de voorkeur gegeven aan een professionele bewindvoerder. Bij een professionele bewindvoerder is er geen sprake van belangenverstrengeling en de bewindvoerder is op hoogte van de wet en regelgeving. Daarnaast moet u zich afvragen of familiair bewind een invloed kan hebben op de relatie met uw familielid. Kiest u bewust voor een bewindvoerder, is er niemand in jouw familie die je daarbij zou kunnen helpen of heb je er geen vertrouwen of goed gevoel bij, dan helpt Geregeld Bewindvoering u graag. Geregeld Bewindvoering is op de hoogte van de juridische en financiële kanten die gemoeid zijn bij het uitvoeren van een (goed) beschermingsbewind en volgt jaarlijks de benodigde opleidingen hiertoe.