Zoeken

Wetsvoorstel tegen incasso-cowboy's

Op 18 januari 2021 is het wetsvoorstel ´Wet kwaliteit incassodienstverlening´ ingediend bij de Tweede Kamer. De wet heeft als doel mensen met problematische schulden te beschermen tegen de incasso-cowboys.


De belangrijkste punten in het wetsvoorstel[1] zijn:

  • registratieplicht van incassobureau's in een incassoregister;

  • eisen waaraan incassobureau's moeten voldoen;

  • toezicht & handhaving;

  • ongewenste cumulatie incassokosten bij termijnbetalingen tegengaan.


Die eisen waaraan incassobureau's moeten voldoen worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur uitgewerkt:

  • de vakbekwaamheid/kennis van wettelijke normen voor medewerkers die incassowerkzaamheden verrichten of aanbieden;

  • de opbouw en specificatie van de vordering;

  • de informatievoorziening aan de schuldenaar en schuldeiser;

  • de omgang met de schuldenaar en schuldeiser door de dienstverlener;

  • het incassoproces (inrichting incassoproces en de administratie ervan);

  • een klachten- en geschillenprocedure bij de dienstverlener.

De Raad van State heeft het volgende omtrent het wetsvoorstel aangegeven[2]:

[...]

¨Het wetsvoorstel stelt echter zelf geen kwaliteitseisen aan deze werkzaamheden, terwijl het doel nu juist kwaliteitsverbetering is. Dat staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat de wet ten minste de hoofdelementen van de regeling van een bepaald onderwerp bevat. Wettelijke kwaliteitseisen zijn in ieder geval van belang voor de omgangsregels tussen partijen, en voor de hoofdelementen van een klachten- en geschillenregeling.¨

Bronnen:

[1] https://www.internetconsultatie.nl/kwaliteitincassodienstverlening

[2] https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121823/w16-20-0239-ii/

29 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Samen staan we sterker!

Corona heeft veel nadelige effecten op de mens en maatschappij en het wordt steeds beter zichtbaar dat de financiële conditie van niet alleen particulieren, maar ook veel ondernemers en zzp'ers steeds

Collectief Schuldregelen

De NVVK wil Collectief Schuldregelen tot nieuwe standaard maken. Kort gezegd houdt Collectief Schuldregelen in dat schuldeisers bij het verzoek om saldo-opgave al direct aangeven dat zij akkoord gaan