Zoeken

Belastingdienst stelt schuldentraject nu ook voor ondernemers open

De NVVK heeft bekend gemaakt dat de Belastingdienst voortaan minnelijke schuldentrajecten voor ondernemers niet meer uitsluit. Voorheen werkte de Belastingdienst niet mee aan een schuldenregeling voor ondernemers, tenzij de onderneming werd gestaakt. Goed nieuws, aangezien steeds meer mensen als zzp'er aan het werk zijn!


Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan de toelating verbonden. Op de site van de NVVK is bijvoorbeeld te lezen dat de Belastingdienst wel een extra toets zal uitvoeren wanneer een schuldregelingsvoorstel wordt voorgelegd vanuit een ondernemer. De vraag die de Belastingdienst dan stelt is of de onderneming levensvatbaar is.


Zie hiervoor artikel 73.5.1. onder d en e van de Leidraad Invordering 2008[1]:


Nadat de schuldhulpverlener de ontvanger schriftelijk heeft bericht dat de overeenkomst tot schuldregeling tot stand is gekomen, verleent de ontvanger uitstel van betaling voor een periode van maximaal 36 maanden als:


[....]


d) een schuldregelingsovereenkomst tot stand is gekomen conform de Module Schuldregeling in het kader van schuldhulpverlening voor ondernemers[2] van de NVVK of een daarmee gelijk te stellen overeenkomst en waarbij voor de berekening van de aflossingscapaciteit wordt uitgegaan van de door Recofa gepubliceerde normen, voor zover de schuldregeling ziet op een natuurlijk persoon, zijnde ondernemer;


e) het aannemelijk is dat het bedrijf of beroep tijdens en na het volledig hebben doorlopen van de schuldregeling met een levensvatbare bedrijfsuitoefening kan worden voortgezet, voor zover de schuldregeling ziet op een natuurlijk persoon, zijnde ondernemer.


Bronnen:

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2021-01-01

[2] Module Schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening voor Ondernemers
37 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Wetsvoorstel tegen incasso-cowboy's

Op 18 januari 2021 is het wetsvoorstel ´Wet kwaliteit incassodienstverlening´ ingediend bij de Tweede Kamer. De wet heeft als doel mensen met problematische schulden te beschermen tegen de incasso-cow

Vroegsignalering bij schulden

Vanaf 1 januari 2021 zal vroegsignalering nog meer worden ingezet om mensen met problematische schulden eerder in beeld te krijgen. Kort gezegd houdt vroegsignalering in dat indien er betalingsachters

Contact

© 2020 Designed by Rockaway Digital.

Postbus 37

6850 AA HUISSEN

​​

Tel:

06 - 25241375 (Rik)

06 - 25271300 (Jeanine) 

info@geregeldbewindvoering.com