Zoeken

Belastingdienst stelt schuldentraject nu ook voor ondernemers open

De NVVK heeft bekend gemaakt dat de Belastingdienst voortaan minnelijke schuldentrajecten voor ondernemers niet meer uitsluit. Voorheen werkte de Belastingdienst niet mee aan een schuldenregeling voor ondernemers, tenzij de onderneming werd gestaakt. Goed nieuws, aangezien steeds meer mensen als zzp'er aan het werk zijn!


Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan de toelating verbonden. Op de site van de NVVK is bijvoorbeeld te lezen dat de Belastingdienst wel een extra toets zal uitvoeren wanneer een schuldregelingsvoorstel wordt voorgelegd vanuit een ondernemer. De vraag die de Belastingdienst dan stelt is of de onderneming levensvatbaar is.


Zie hiervoor artikel 73.5.1. onder d en e van de Leidraad Invordering 2008[1]:


Nadat de schuldhulpverlener de ontvanger schriftelijk heeft bericht dat de overeenkomst tot schuldregeling tot stand is gekomen, verleent de ontvanger uitstel van betaling voor een periode van maximaal 36 maanden als:


[....]


d) een schuldregelingsovereenkomst tot stand is gekomen conform de Module Schuldregeling in het kader van schuldhulpverlening voor ondernemers[2] van de NVVK of een daarmee gelijk te stellen overeenkomst en waarbij voor de berekening van de aflossingscapaciteit wordt uitgegaan van de door Recofa gepubliceerde normen, voor zover de schuldregeling ziet op een natuurlijk persoon, zijnde ondernemer;


e) het aannemelijk is dat het bedrijf of beroep tijdens en na het volledig hebben doorlopen van de schuldregeling met een levensvatbare bedrijfsuitoefening kan worden voortgezet, voor zover de schuldregeling ziet op een natuurlijk persoon, zijnde ondernemer.


Bronnen:

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024096/2021-01-01

[2] Module Schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening voor Ondernemers
40 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Samen staan we sterker!

Corona heeft veel nadelige effecten op de mens en maatschappij en het wordt steeds beter zichtbaar dat de financiële conditie van niet alleen particulieren, maar ook veel ondernemers en zzp'ers steeds

Collectief Schuldregelen

De NVVK wil Collectief Schuldregelen tot nieuwe standaard maken. Kort gezegd houdt Collectief Schuldregelen in dat schuldeisers bij het verzoek om saldo-opgave al direct aangeven dat zij akkoord gaan